Đèn tốt cho hang động

đèn phaH: Tôi nên chụp loại ánh sáng nào nếu tôi đang đi vào trong hang động'http: //www.scoutlife.org/links/scoutstuff 'rel =' nofollow '> http://www.scoutlife.org/links / scoutstuff ): Nhỏ, chắc chắn, bền, chạy bằng 2 pin AAA.

  • Gậy ánh sáng hóa học ($ 2,49; http://www.scoutlife.org/links/scoutstuff ): Nhẹ, không thấm nước, giá rẻ, mang lại cho bạn vài giờ sáng.