Pee Wee’s Burger Shack Stack

Giúp Pee Wee hoàn thành đơn đặt hàng bánh sandwich của anh ấy và kiếm một số tiền boa.Giúp Pee Wee hoàn thành đơn đặt hàng bánh sandwich của anh ấy và kiếm một số tiền boa.