Ý tưởng dự án dịch vụ: loại bỏ thực vật xâm lấn

Đôi khi nhổ cỏ không chỉ là làm cho một khu vực trông đẹp đẽ.


Đó là về việc lưu nó.

Các loài xâm lấn thực vật chiếm 70% tổng dân số xâm lấn trong đất của Vườn Quốc gia. Theo Dịch vụ Công viên Quốc gia, “chúng có khả năng di dời hoặc tiêu diệt các loài bản địa, thay đổi chế độ lửa, phá hoại cơ sở hạ tầng và đe dọa sinh kế của con người.”

Đó là lý do tại sao Brian Wong, một hướng đạo sinh từ Đội 282 ở Martinez, California, gần đây đã tổ chức một dự án nhổ cỏ khổng lồ. Một loại cây có tên là cây kế Ý đang sinh sống ở những khu vực rộng lớn gần cộng đồng của anh ấy, và Brian và các tình nguyện viên của anh ấy sẽ làm gì đó với nó.

Nhóm đã loại bỏ khoảng 4.000 cây trong ba giờ.


Nhấn vào đây để đọc thêm về dự án.